Słupsk,

czwartek, 4 maja 2017

Władze Słupska nie odpowiadają na petycje kierowane do Prezydenta Roberta Biedronia

Dnia 27.10.2016 wnieśliśmy petitium jak poniżej. Pan Robert Biedroń miał na odpowiedź 3 miesiące czasu. Z jakich powodów jej nie udzielił?

Odpowiedź:
Panie Adamie, zarówno petycje jak i Pana maile przekazałam Katarzynie Zabawie, która zajmuje się umieszczaniem petycji. Bardzo proszę o kontakt z nią bezpośrednio - k.zabawa@um.slupsk.pl lub telefonicznie -------.

Slupska.eu


Szanowny Pan
Robert Biedroń, Prezydent miasta Słupska


- zgodnie z ustawą o petycjach wnoszę o publikację petycji w BIP.

Szanowni Państwo, 

W Olsztynie powstaje kolej miejska. W planach jest budowa przystanków przy istniejących liniach kolejowych, zwłaszcza wzdłuż linii kolejowej do dzielnicy Gutkowo.

Proponujemy budowę kolei miejskiej także w Państwa aglomeracji. W Niemczech istnieje około 20 systemów kolei miejskich zwanych S-bahn, i jeden tylko system S-bahn w Berlinie przewozi więcej pasażerów niż wszystkie koleje pasażerskie w całej Polsce razem wzięte. 

Do tej pory udzielali Państwo odmownej odpowiedzi na nasze wnioski i petycje w tej sprawie. Niemniej, warunki pozwalają na budowę kolei miejskiej także w Państwa mieście. Istnieje sieć linii kolejowych, pozostały korytarze transportowe po dawnych bocznicach kolejowych. W Europie Zachodniej z wielkim sukcesem odbudowano takie dawne bocznice towarowe, przeznaczając je dla szybkiego transportu miejskiego o parametrach metra naziemnego. 

W Państwa mieście istnieje wielka szansa na wprowadzenie nowoczesnego systemu miejskiego transportu szynowego typu S-bahn znanego podróżującym do krajów Europy Zachodniej. W Polsce kolej jest już zupełnie zmarginalizowaną, niepopularną i likwidowaną formą transportu pasażerów. Doświadczenia Japonii i krajów wysokouprzemysłowionych pokazują że kolej nadal ma szansę osiągnięcia udziału 50 % rynku przewozowego, jeśli:

- na rynku kolejowym pojawi się konkurencja różnych firm
- odbudowana zostanie zniszczona infrastruktura kolei miejskich, odbudowane zostaną dawne bocznice towarowe jako korytarze dla transportu pasażerskiego. 
- będą powstawać nowe linie kolei na terenie miejskim

Proponujemy przeznaczenie rocznie kwoty 100 mln PLN z budżetu miasta na budowę przystanków kolejowych, odbudowę zlikwidowanych linii kolejowych, budowę nowych linii kolejowych na terenie miasta, także linii kolejowych w tunelach, prowadzących do centrów miast (wzorem Łodzi i planowanego dworca podziemnego Łódź Centrum). Transport kolejowy powinien być także finansowany ze środków władz miasta, a nie tylko ze środków województwa. Tylko dzięki zainwestowaniu własnych środków w stworzenie własnego przewoźnika kolejowego powstała szybka kolej miejska w Warszawie. 

Polskie miasta z sukcesem uruchomiły koleje miejskie tylko w dwóch przypadkach- w Trójmieście i w Warszawie. Poza tymi miastami kolei miejskich w Polsce nie ma. Nieliczne koleje aglomeracyjne nie są kolejami miejskimi- koleje miejskie kursują co 10- 20 minut, obsługują tylko obszar zurbanizowany, mają często (np. co 1 km) rozmieszczone przystanki, i koncentrują się na ruchu wewnątrzmiejskim. 

Jako ekonomistra transportu polecam tworzenie wyspecjalizowanych miejskich przewoźników kolejowych - odrębnych od np. Przewozów Regionalnych i kolei aglomeracyjnych- wyspecjalizowanych w obsłudze ruchu miejskiego. Receptą na udane wprowadzenie kolei miejskiej jest stworzenie wyspecjalizowanego przewoźnika obsługującego wewnątrzmiejskie relacje przewozowe i zagęszczającego ruch kolejowy na obszarze wewnątrzmiejskim. 

Władze polskich miast powinny wreszcie dostrzec rolę kolei, spojrzeć na doświadczenia krajów wysokouprzemysłowionych oraz zainwestować środki w wykorzystanie obecnie mało używanej infrastruktury. Technologia stosowana w Europie Zachodniej pozwala na ruch pociągów miejskich z częstotliwościami dochodzącymi do 90 sekund w ruchu miejskim. 

Załączam propozycje graficzne i wnoszę o realizację inwestycji w postaci budowy systemu kolei miejskiej także w Państwa mieście. 

W ostatnich dekadach w krajach Unii Europejskiej uruchomiono wiele systemów pre- metra (o nazwach handlowych S-bahn, RER, light rail) wykorzystujących naziemną siec kolejową miast i aglomeracji europejskich do uruchomienia systemów metra i pre- metra naziemnego o parametrach typowych dla sieci metra:
- częstotliwość ruchu co 10 - 20 minut w ciągu dnia
- obsługa większości obszaru zurbanizowanego, budowa nowych przystanków
- szereg linii przecinających aglomeracje z gęstą i częstą ofertą przewozową
-unifikacja systemu biletowego  transportu naziemnego miejskiego z ofertą systemu biletowego systemu pre- metra.

W tymże celu wykorzystano zarówno linie zelektryfikowane danej aglomeracji, jak też i linie bez trakcji elektrycznej, wprowadzając system często kursujących wagonów motorowych (autobusów szynowych).

Interesuje mnie, jakie jest stanowisko Państwa urzędu w sprawie wprowadzenia systemu kolei miejskiej (pre- metra, metra naziemnego) w Państwa aglomeracji? 

Szanowny Panie,
Jeszcze dla przypomnienia- w grudniu 2014 r. udzielał Pan wywiadu portalowi "Transport Publiczny" w którym opisywał Pan plany reaktywacji kolei miejskiej w Słupsku. Wkrótce potem- zaczął się jej demontaż. Jako media- odnosimy się do faktów, konkretnych czynów- a tym jest likwidacja miejskiej infrastruktury transportu szynowego- która była pierwszym krokiem w Pana polityce transportowej. Słupska Kolej Morska, która miała połączyć Centrum Handlowe Jantar, Osiedle Piastów, dworzec kolejowy i budowany akwapark z Ustką, została za czasów Pana prezydentury- po prostu rozebrana, poprzez demontaż nielicznych ocalałych jeszcze torowisk.
Opisuję, jak zawiódł Pan wyborców, łudząc ich nadziejami na reaktywację transportu szynowego w mieście, podczas gdy fakty to rozbiórka nielicznych ocalałych odcinków torowisk. Media opisują fakty- takie jak Pańskie obietnice i ich "realizacja".
Co Pan obiecywał:
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/robert-biedron-prezydent-slupska-kolej-to-tlen-dla-miast-46587.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz