Słupsk,

poniedziałek, 17 lutego 2020

Slupska.eu- zawieszenie działalności

Dzisiaj, w mojej obecności na zebraniu uczęszczanym przez lokalnych sędziów, prokuratorów, polityków, domagano się by "wymierzyć mi sprawiedliwość". Że kim ja niby w ogóle jestem- że ostrze sprawiedliwości mnie ciągle omija, że zastraszam innych, że sobie pozwalam na zbyt dużo etc. Że generalnie- ukarać mnie, bo "dominuję" i zmuszam innych, zastraszaniem zmuszając do określonego zachowania. Trochę czasu zajęło mi by się otrząsnąć.

W krótkim czasie jest to druga tego typu sytuacja, a poprzednim razem, słysząc tego typu wywody, musiałem przerwać czyjś wykład, pytając, czy to jest groźba. Odpowiedziano mi : "Tak, to jest groźba".

W związku z tym że kogoś oskarżając natychmiast mogę liczyć się z odwetem, zmuszony jestem chwilowo zamknąć działalność wydawniczą. Otrzymuję groźby, takie ja ta opisana powyżej. Tym razem wprost domagano się by mnie uciszyć, oskarżyć o coś, cokolwiek.

Adam Fularz
wydawca, Slupska.eu

czwartek, 4 maja 2017

Władze Słupska nie odpowiadają na petycje kierowane do Prezydenta Roberta Biedronia

Dnia 27.10.2016 wnieśliśmy petitium jak poniżej. Pan Robert Biedroń miał na odpowiedź 3 miesiące czasu. Z jakich powodów jej nie udzielił?

Odpowiedź:
Panie Adamie, zarówno petycje jak i Pana maile przekazałam Katarzynie Zabawie, która zajmuje się umieszczaniem petycji. Bardzo proszę o kontakt z nią bezpośrednio - k.zabawa@um.slupsk.pl lub telefonicznie -------.

Slupska.eu


Szanowny Pan
Robert Biedroń, Prezydent miasta Słupska


- zgodnie z ustawą o petycjach wnoszę o publikację petycji w BIP.

Szanowni Państwo, 

W Olsztynie powstaje kolej miejska. W planach jest budowa przystanków przy istniejących liniach kolejowych, zwłaszcza wzdłuż linii kolejowej do dzielnicy Gutkowo.

Proponujemy budowę kolei miejskiej także w Państwa aglomeracji. W Niemczech istnieje około 20 systemów kolei miejskich zwanych S-bahn, i jeden tylko system S-bahn w Berlinie przewozi więcej pasażerów niż wszystkie koleje pasażerskie w całej Polsce razem wzięte. 

Do tej pory udzielali Państwo odmownej odpowiedzi na nasze wnioski i petycje w tej sprawie. Niemniej, warunki pozwalają na budowę kolei miejskiej także w Państwa mieście. Istnieje sieć linii kolejowych, pozostały korytarze transportowe po dawnych bocznicach kolejowych. W Europie Zachodniej z wielkim sukcesem odbudowano takie dawne bocznice towarowe, przeznaczając je dla szybkiego transportu miejskiego o parametrach metra naziemnego. 

W Państwa mieście istnieje wielka szansa na wprowadzenie nowoczesnego systemu miejskiego transportu szynowego typu S-bahn znanego podróżującym do krajów Europy Zachodniej. W Polsce kolej jest już zupełnie zmarginalizowaną, niepopularną i likwidowaną formą transportu pasażerów. Doświadczenia Japonii i krajów wysokouprzemysłowionych pokazują że kolej nadal ma szansę osiągnięcia udziału 50 % rynku przewozowego, jeśli:

- na rynku kolejowym pojawi się konkurencja różnych firm
- odbudowana zostanie zniszczona infrastruktura kolei miejskich, odbudowane zostaną dawne bocznice towarowe jako korytarze dla transportu pasażerskiego. 
- będą powstawać nowe linie kolei na terenie miejskim

Proponujemy przeznaczenie rocznie kwoty 100 mln PLN z budżetu miasta na budowę przystanków kolejowych, odbudowę zlikwidowanych linii kolejowych, budowę nowych linii kolejowych na terenie miasta, także linii kolejowych w tunelach, prowadzących do centrów miast (wzorem Łodzi i planowanego dworca podziemnego Łódź Centrum). Transport kolejowy powinien być także finansowany ze środków władz miasta, a nie tylko ze środków województwa. Tylko dzięki zainwestowaniu własnych środków w stworzenie własnego przewoźnika kolejowego powstała szybka kolej miejska w Warszawie. 

Polskie miasta z sukcesem uruchomiły koleje miejskie tylko w dwóch przypadkach- w Trójmieście i w Warszawie. Poza tymi miastami kolei miejskich w Polsce nie ma. Nieliczne koleje aglomeracyjne nie są kolejami miejskimi- koleje miejskie kursują co 10- 20 minut, obsługują tylko obszar zurbanizowany, mają często (np. co 1 km) rozmieszczone przystanki, i koncentrują się na ruchu wewnątrzmiejskim. 

Jako ekonomistra transportu polecam tworzenie wyspecjalizowanych miejskich przewoźników kolejowych - odrębnych od np. Przewozów Regionalnych i kolei aglomeracyjnych- wyspecjalizowanych w obsłudze ruchu miejskiego. Receptą na udane wprowadzenie kolei miejskiej jest stworzenie wyspecjalizowanego przewoźnika obsługującego wewnątrzmiejskie relacje przewozowe i zagęszczającego ruch kolejowy na obszarze wewnątrzmiejskim. 

Władze polskich miast powinny wreszcie dostrzec rolę kolei, spojrzeć na doświadczenia krajów wysokouprzemysłowionych oraz zainwestować środki w wykorzystanie obecnie mało używanej infrastruktury. Technologia stosowana w Europie Zachodniej pozwala na ruch pociągów miejskich z częstotliwościami dochodzącymi do 90 sekund w ruchu miejskim. 

Załączam propozycje graficzne i wnoszę o realizację inwestycji w postaci budowy systemu kolei miejskiej także w Państwa mieście. 

W ostatnich dekadach w krajach Unii Europejskiej uruchomiono wiele systemów pre- metra (o nazwach handlowych S-bahn, RER, light rail) wykorzystujących naziemną siec kolejową miast i aglomeracji europejskich do uruchomienia systemów metra i pre- metra naziemnego o parametrach typowych dla sieci metra:
- częstotliwość ruchu co 10 - 20 minut w ciągu dnia
- obsługa większości obszaru zurbanizowanego, budowa nowych przystanków
- szereg linii przecinających aglomeracje z gęstą i częstą ofertą przewozową
-unifikacja systemu biletowego  transportu naziemnego miejskiego z ofertą systemu biletowego systemu pre- metra.

W tymże celu wykorzystano zarówno linie zelektryfikowane danej aglomeracji, jak też i linie bez trakcji elektrycznej, wprowadzając system często kursujących wagonów motorowych (autobusów szynowych).

Interesuje mnie, jakie jest stanowisko Państwa urzędu w sprawie wprowadzenia systemu kolei miejskiej (pre- metra, metra naziemnego) w Państwa aglomeracji? 

Szanowny Panie,
Jeszcze dla przypomnienia- w grudniu 2014 r. udzielał Pan wywiadu portalowi "Transport Publiczny" w którym opisywał Pan plany reaktywacji kolei miejskiej w Słupsku. Wkrótce potem- zaczął się jej demontaż. Jako media- odnosimy się do faktów, konkretnych czynów- a tym jest likwidacja miejskiej infrastruktury transportu szynowego- która była pierwszym krokiem w Pana polityce transportowej. Słupska Kolej Morska, która miała połączyć Centrum Handlowe Jantar, Osiedle Piastów, dworzec kolejowy i budowany akwapark z Ustką, została za czasów Pana prezydentury- po prostu rozebrana, poprzez demontaż nielicznych ocalałych jeszcze torowisk.
Opisuję, jak zawiódł Pan wyborców, łudząc ich nadziejami na reaktywację transportu szynowego w mieście, podczas gdy fakty to rozbiórka nielicznych ocalałych odcinków torowisk. Media opisują fakty- takie jak Pańskie obietnice i ich "realizacja".
Co Pan obiecywał:
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/robert-biedron-prezydent-slupska-kolej-to-tlen-dla-miast-46587.html

Aglomeracja Słupska- czy powstanie?

- czy władze miasta Słupska zastanawiały się nad stworzeniem aglomeracji np. z Ustką?
Słupsk i Ustka są oddalone od siebie o 18 kilometrów, dzieli je gmina Słupsk i gmina Ustka, także nie rozważaliśmy stworzenia aglomeracji, tworzymy obecnie Dwumiasto Słupsk-Ustka. W ramach Dwumiasta powstały zespoły robocze, które pracują nad wspólną polityką m.in. w zakresie kultury, promocji, komunikacji i transportu. Wspólnie staramy się także o środku unijne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. Ustka i Słupsk są także miastami partnerskimi. Wspólnie m.in. organizowaliśmy niedawno Zjazd Progresywnych Burmistrzów. 

Karolina Chalecka
Gabinet Prezydenta Miasta Słupska

sobota, 27 lutego 2016

Długa korespondencja z władzami. Nie odbudują portu lotniczego w Słupsku.

Przedstawiamy całą korespondencją z władzami Słupska w sprawie portu lotniczego. Przypomnieliśmy się ponownie po tym jak władze portu Radom znalazły nowego przewoźnika który zaplanował loty do Gdańska, Wrocławia, Berlina, Pragi.


Oto korespondencja:

1. Władze miasta nie planują reaktywacji portu lotniczego z dwóch powód: po pierwsze - teren byłego lotniska znajduje się na terenie administracyjnym należącym do gminy Słupsk, Prezydent miasta może więc jedynie prowadzić rozmowy z panią wójt Barbarą Dykier w tym zakresie. Po drugie teren, na którym znajdowało się kiedyś lotniska jest dziś przeznaczony na budowę tarczy antyrakietowej dlatego też Słupsk ma bardzo ograniczone możliwości działania. 
2. Bardzo proszę o wskazanie konkretnych działań poprzedniej władzy z zarządem portu lotniczego Gdańsk - Rębiechowo, abym mogła odnieść się do pytania. W tym momencie Urząd nie planuje takich działań.
3. Urząd nie posiada aktualnych opracowań na temat wznowienia połączeń lotniczych. Miasto Słupsk nie posiada terenu pod lotnisko dlatego nie zajmuje się opracowaniem powyższych danych. 

pozdrawiam

Karolina Chalecka

- czy władze miasta planują reaktywajce portu lotniczego przynajmniej w takim stopniu jak w Radomiu? W Radomiu obsługiwane jest jedno połączenie do Pragi, wberw informacjom różnych niepoinformowanych mediów, por. http://lotnisko-radom.eu/pl/dla-pasazerow/rozklad-lotow

- czy władze miasta planuja wznowienie działań jakie podejmowały poprzednie władze miasta w porozumieiu z zarządem portu lotniczego Gdańsk- Rębiechowo? Pan Robert Biedroń przerwał działania majace na celu wznowienie obsługi pasażerów w porcie lotniczym Słupsk, dlaczego?

- czy władze miasta dysponują jakimiś aktualnymi opracowaniami na temat wznowienia połączęń lotniczych? Czy próbowano oszacować, ilu pasażeów mogłoby obsłużyć lotnisko pasażerskie w Słupsku? Czy zamawiano jakieś opracowania w tej kwestii? Jeśli nie, to dlaczego?

Jeszcze raz odpowiadam. W przypadku konkretnych, merytorycznych pytań odpowiedzi przesyłane są w możliwe najszybszym czasie. Myślę, że licytowanie się i pisanie o analfabetach jest zbędne. Proszę przesłać merytoryczne, konkretne pytania dotyczące portu lotniczego, a ja zobowiązuję się, że do 31 grudnia otrzyma Pan odpowiedzi. 

pozdrawiam

Karolina Chalecka
Biuro Prezydenta Miasta Słupska

Nie został Pan okłamany przez nas. Bardzo proszę tak nie pisać. Prosiłam, żeby kontaktową się Pan w sprawie strategii z pełnomocniczką prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta. Strategia Rozwoju Miasta Słupska jest stworzona przez zespołu, które pracowały nad poszczególnymi aspektami. Obecnie trwa tworzenie ostatecznego dokumentu, który w I kwartale 2016 roku zostanie poddany do konsultacji społecznych. Później zostanie przekazany pod obrady Rady Miejskiej. 
A jeżeli chodzi o Radom - Pan przesyła mi zawsze ciekawe linki dotyczące lotnisk, ostatnio wpadł mi w ręce - 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lotnisko-w-radomiu-bez-pasazerow-puste-lotnisko-w-radomiu,576840.html

pozdrawiam

Karolina Chalecka
Biuro Prezydenta Miasta Słupska

Szanowna Pani, W żadnym innym urzędzie w kraju nie czekaliśmy tak długo na odpowiedzi na tak nieskomplikowane pytania. To jest całkowita przesada,
Pozdrawiam,

Szanowna Pani, Port lotniczy w Radomiu obsługuje nadal loty do Pragi. Obiecywała Pani przesłanie do końca grudnia 2015 r. dokumentów dot. strategii transportowej miasta, co nie nastąpiło. Zostałem okłamany przez Państwa.
Pozdrawiam,

Panie Adamie,
w ciągu roku odpisywałam Panu na Pana miale i pytania. Poniżej zamieszczam fragment odpowiedzi z lipca 2015 roku dotyczący Portu Lotniczego:
"Odnosząc się do równie zaskakujących zarzutów dotyczących likwidacji lotniska w Redzikowie przypominamy, że lotnisko cywilne nie działa już od wielu lat – prawie 20 lat temu odbył się ostatni lot pasażerski z lotniska w Redzikowie, które znajduje się na terenie gminy Słupsk. 
Jednym z najważniejszych celów prezydentury Roberta Biedronia jest stworzenie spójnego, zrównoważonego systemu transportowego uwzględniającego potrzeby wszystkich Słupszczan. Bardzo chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie merytoryczne, uzasadnione pytania o plany dotyczących transportu – zarówno w samym mieście jak i w kwestii dostępności transportowej Ziemi Słupskiej"

Wówczas nie miał Pan dodatkowych pytań. Teren byłego lotniska cywilnego znajduje się administracyjnie na terenie gminy Słupsk, a nie miasta Słupska. 

A tak na marginesie, przytacza Pan przykłady działających lotnisk cywilnych w różnych miastach, które bardzo dobrze prosperują. Wcześniej podawał Pan także przykład Radomia jako wzorowo działającego. Teraz Pan tego nie robi?
Zadał Pan pytania 25 grudnia, w dzień wolny od pracy, w którym pyta Pan cytuję "Czy są Państwo analfabetami?". Jest mi przykro, że czuję się Pan rozczarowany odpowiedziami, które Panu przesłałam. Myślę, że merytoryczne, konkretnie pytania ułatwiłyby odpowiedź na Pana wątpliwości. Tak robią wszyscy dziennikarze, którzy chcą zapytać o nurtujące ich kwestie i sprawnie to działa. 

pozdrawiam

Karolina Chalecka
Biuro Prezydenta Miasta Słupska

Szanowny Panie, pierwszy maila, które od Pana dostałam jest datowany na 26 stycznia 2015 roku. Jeżeli zadał Pan swoje pytania 3 miesiące temu wówczas prezydentem miasta był Maciej Kobyliński (16 listopada 2014r.). Jeżeli podtrzymuje Pan, że czeka na odp 3 miesiące to wówczas zmienia to całkowicie podstać rzeczy.
Odp dla Pana jest przygotowywana, dostanie ją Pan w tym tygodniu. 

pozdrawiam

Karolina Chalecka
Szanowna Pani, Ponad 3 miesiące czekam na odpowiedzi- o likwidacji lotniska już informowałem wielokrotnie, żadna odp. nie przyszła. Budynki za to rozebrano.
Pozdrawiam,

Szanowny Pan Robert Biedroń, UM Słupsk
Szanowny Panie, 
Dlaczego - akurat w tej chwili rozbierane są budynki dawnego międzynarodowego portu lotniczego Słupsk? 
Pana Rzecznik Prasowy (lub Zespół Prasowy) poinformował iż w programie wyborczym Pana nie zawarto żadnych informacji n/t portu lotniczego. 
W artykule opisującym rozbiórkę budynków portu lotniczego opiszemy Pana wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej, oraz ocenimy fakty.
Pozdrawiam,
Adam


wtorek, 29 września 2015

Czy Słupsk dzięki kolei na plażę może stać się nadmorskim kurortem?

Szanowny Pan Robert Biedroń
Prezydent- Elekt, Słupsk
Szanowny Panie,
Jakiś czas temu opisywaliśmy problem z przebudową Słupska do roli nadmorskiego kurortu, połączonego z najbliższą plażą systemem kolei miejskiej/ podmiejskiej. Problem z tym, że jak wynika z otrzymanych listów z odpowiedziami władz m. Ustka, odcinek torowiska do plaży może być zlikwidowany, mimo że same połaczenia mogłyby ruszyć już w sezonie 2015. Pociągi podmiejskie/ miejskie mogłyby kursowac na plażę co 30 minut.
Opis koncepcji:
---------------

URZĄD MIASTA USTKA

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

76–270 U s t k a

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaapelować o przedużenie kursów pociągów reginalnych ze Słupska do Ustki aż do nowopowstalej kładki/ mostu zwodzonego. Zwiększy to atrakcyjność Ustki, bowiem pociągi dotrą bliżej centrum miasta oraz w pobliże plaży. Stwarza to szansę na zwiększenie liczby poł. kolejowych nad morze.

Trakcja elektryczna musiałaby być przedłużona, albo, trasę tą obsugiwałyby autobusy szynowe.
Stacja kolejowa może powstać już dziś, początkowo dla poc. turystycznych i okazjonalnych. Apeluję o wyznaczenie i stworzenie tutaj stacji psażerskiej, przystanku osobowego. Istnieją tutaj rampy nadające się na perony pasażerskie.

Wnioskujemy o objęcie planistyczną kontrolą torowiska kolejowego do Plaży Zachodniej, tak aby nie uległo ono przypadkowej rozbiórce. 

Prosimy o odpowiedź n w/w propozycję.

Pozdrawiam,
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
+48604443623
+442035142037
adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

Członkowie Słupskich Powiatowych Kolei Drezynowych udowodni , że można, dojechali prawie nad samą plażę, wcześniej musieli wykarczować krzaki i drzewa, które zarosły torowisko.
Relacja filmowa z ich przyjazdu do Twierdzy Ustka.
Czasami trafiali na takie oto przeszkody Surprised

Co z portem lotniczym?

W 1920 uruchomiono port lotniczy, który przyjmował wiele samolotów prywatnych, a w 1927 port Słupsk-Zachód (Stolp-West) przyjmował międzylądowania na linii Berlin - Gdańsk.

W latach 30. port lotniczy był na powrót zajęty do celów militarnych. Wybudowano też nowe hangary. Z tego lotniska nastąpił atak lotniczy na Polskę we wrześniu 1939.

Po II wojnie światowej port lotniczy był w użytkowaniu cywilnym i wojskowym. W latach 80. wprowadzono kursujące dwa razy w tygodniu połączenie lotnicze z Warszawą i Koszalinem. Port lotniczy został zlikwidowany, choć obsługiwał nie tylko loty krajowe (Warszawa, Wrocław, Katowice), ale także- te międzynarodowe, do Berlina.
Lotnisko i Słupsk z lotu ptaka.Lotnisko i Słupsk z lotu ptaka.
Utrzymały się one do początku lat 90. Były też próby wznowienia ruchu w latach 90. W przedsięwzięcie to zaangażowały się m.in. państwowe przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" (PPL) i polski biznesmen, ale już po jednym kursie przekonano się o nierentowności połączenia.
wg http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/99999999/TARCZA04/140478269

Port lotniczy Słupsk-Redzikowo

Lotnisko Słupsk-Redzikowo
Państwo Polska
MiejscowośćRedzikowoSłupsk
Kod IATAOSP
Kod ICAOEPSK
Wysokość66 m n.p.m.
Drogi startowe
Kierunek 09/27:Beton, 2 200 m
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa pomorskiego
OSP
OSP
Ziemia 54°28′43″N 17°06′23″E
Port lotniczy Słupsk-Redzikowo obecnie nie przyjmuje lotów pasażerskich, lecz obsługiwał w swojej historii regularny ruch pasażerski. Trwają wysiłki samorządu miasta Słupska mające na celu wznowienie regularnego ruchu. Wznowić ruch w tym porcie chce spółka Port Lotniczy Gdańsk. We wrześniu 2006 prowadzono na ten temat rozmowy z samorządem Słupska.
W obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest przywrócenie pierwotnej funkcji lotniska cywilnego. Planuje się pozyskanie podróżnych działając w oparciu o tanie linie lotnicze. Proponowano zmianętoponimicznej nazwy obecnie wojskowego lotniska w Redzikowie na nową, obejmującą większe aglomeracje w jego pobliżu, np. Słupsk Pomorze Airport.

Historia portu

Lotnisko w Redzikowie powstało w początkach XX wieku jako lotnisko wojskowe. W 1916 niemieckie władze wojskowe rozpoczęły budowę lotniska pod nazwą Stolp-West. Do 1919 wybudowano hangary oraz budynki obsługi lotniska. W 1920 uruchomiono port lotniczy, który przyjmował wiele samolotów prywatnych, a w 1927 port Słupsk-Zachód (Stolp-West) przyjmował międzylądowania na linii Berlin –Gdańsk. W latach 30. port lotniczy był na powrót zajęty do celów militarnych, i wybudowano też nowe hangary. Z tego portu nastąpił atak lotniczy na Polskę we wrześniu 1939.
Po II wojnie światowej port lotniczy był w użytkowaniu cywilnym i wojskowym. W roku 1975 wprowadzono kursujące dwa razy dziennie połączenie lotnicze z Warszawą. Były okresy, kiedy można było polecieć również do Wrocławia i Katowic. Utrzymało się ono do początku lat 90. Były też próby wznowienia ruchu w latach 90. W przedsięwzięcie to zaangażowały się m.in. państwowe przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" (PPL) i polski biznesmen, ale już po jednym kursie przekonano się o nierentowności połączenia i wycofano je. W 1999 zlikwidowano stacjonującą w porcie lotniczym jednostkę wojskową –28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, a w jego miejsce powstała baza zapasowa pułku lotniczego z Malborka.
Po lotnictwie została droga startowa, obsługująca jeszcze ok. 300 lądowań rocznie, jednostka sanitarna stacjonująca na lotnisku i osiedle wojskowe w Redzikowie.

Byłe połączenia

Przed drugą wojną światową: -Berlin -Szczecin -Gdańsk -Królewiec Od 1975 do ok. 1990, okresowo: -Warszawa -Wrocław -Katowice

Linki zewnętrzne

Kampania na rzecz reaktywacji portu lotniczego

Port Lotniczy Słupsk-Redzikowo W swojej historii Lotnisko Słupsk pełniło przez pewien czas rolę Krajowego Portu Lotniczego. W 1975r. do listy krajowych portów lotniczych dołączył Słupsk, a dwa lata później Babimost. Jeśli chodzi o Słupsk, to liczono głównie na turystów udających się na wypoczynek nad Morze Bałtyckie. W tym czasie funkcjonowały już porty w Gdańsku, Koszalinie i Goleniowie. Loty pasażerskie z Lotnisk Słupsk rozpoczęto w marcu 1975r. Podstawowym połączeniem był przelot dwa razy dziennie ( rano i wieczorem ) Słupsk – Warszawa. Lądowały tu głównie samoloty PLL LOT, a podstawowym typem maszyny był An-24. Rzadko pojawiały się tu inne maszyny pasażerskie. Był także okres kiedy funkcjonowało połączenie Słupska z Wrocławiem i Katowicami.
W dniu 26.03.1981r. doszło do jedynej w Słupsku pasażerskiej katastrofy samolotu PLL LOT An-24 W rejestracja SP-LTU. Samolot wykonywał regularny przelot na trasie Warszawa ( Okęcie ) – Słupsk. Wypadek wydarzył się wieczorem podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Słupsku. Samolot rozbił się w odległości 2 000 m od progu DS. Na pokładzie maszyny znajdowało się 47 pasażerów i 4 osoby załogi. W katastrofie poniósł śmierć jeden pasażer pan Krzysztof Szerszenowicz zamieszkały w Słupsku. Boże przyjmij jego duszę. Akcja ratunkowa była przeprowadzona bardzo sprawnie. Dzięki temu liczba ofiar nie powiększyła się. 24 osoby wprost z miejsca katastrofy udały się bezpośrednio do domów. 26 osobom udzielono pomocy lekarskiej w pobliskich szpitalach. Na dłuższym leczeniu szpitalnym pozostało 11 osób w tym jeden członek załogi. Główną przyczyna wypadku był błąd ludzki. Katastrofa jest opisana w osobnym artykule.
Około 1990r. wstrzymano jedyne połączenie Słupska – Warszawa. Głównym powodem była nierentowność linii. Połączenie przyniosło straty, bo wykorzystanie miejsc w samolocie było poniżej 50%.
Były też próby wznowienia ruchu w latach 90. W przedsięwzięcie to zaangażowały się m.in. państwowe przedsiębiorstwo PPL i Polski biznesmen, ale już po jednym kursie przekonano się o nierentowności połączenia i wycofano je.

Z początkiem XXI wieku do powrotu projektu Portu Lotniczego w Słupsku. Wysiłki w tym kierunku podjął Samorząd Miasta Słupsk. Co ciekawe wsparcie udzielał Port Lotniczy Gdańsk. Plan był bardzo ambitny. Obejmował aż cztery lotniska skupione w jednym zarządzie; Gdańsk, Babie Doły, Malbork i Słupsk. Ale już wówczas było to nierealne. Każde z czterech wymienionych lotnisk pełniło i pełni inną funkcję. Na dodatek MON na obecnym etapie nie wypuści z rąk Babich Dołów, Malborka i Słupska.
Pierwsze poważne rozmowy zainteresowanych stron przeprowadzono we wrześniu 2006r.. Jednomyślnie stwierdzono, że w obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest przywrócenie pierwotnej funkcji lotniska cywilnego. Planowano zainteresować lotniskiem jedną z tanich linii lotniczych, które w tym czasie przeżywały rozkwit...
wg http://www.polot.net/?p=158

Szanowna Pani
Pisała Pani
"Jesteśmy obecnie  w trakcie tworzenia nowej Strategii Rozwoju Miasta 2016 - 2022, która określi strategiczne kierunku w tym szeroko rozumiany transport i komunikacja na terenie miasta i regionu wokół miasta."

Czy obecnie już coś wiadomo na temat portu lotniczego? Załączam informacje z prasy:
Ryanair negocjuje z Radomiem i Olsztynem

Na temat potencjału polskiego rynku lotniczego wypowiedział się również jedyny Polak w zarządzie Ryanaira, Juliusz Komorek. - W Polsce czasami słychać takie głosy, że lotnisk jest za dużo i niepotrzebnie są budowane. Z naszego punktu widzenia to nie jest prawda. W Polsce jest jedenaście lotnisk na które lata Ryanair. Dla porównania w Hiszpani jest ok. 40 lotnisk międzynarodowych, a we Francji ok. 50 – powiedział.

Jego zdaniem, np. Radom jest lotniskiem z wyraźnym potencjałem, bo samo miasto jest duże, a port będzie również przyciągać pasażerów z regionu. – Na południe od Radomia następne lotnisko mamy dopiero w Krakowie albo w Rzeszowie. Ten obszar jest przecież bardzo duży. Jeśli spojrzymy na Olsztyn, to w tym narożniku Polski, który jest wielkości Irlandii, nie ma póki co ani jednego lotniska. Jeśli tylko to lotnisko zostanie otwarte i będzie miało właściwe ceny, to my będziemy inaugurowali z niego nowe połączenia – powiedział Juliusz Komorek. – Prowadzimy już rozmowy z lotniskami w Radomiu i Olsztynie – oświadczył.

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wi...ych-51008.html
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

Odpowiedź
Strategia Rozwoju Miasta 2016 -2022 powstanie na początku 2016 roku. Obecnie zespołu pracują nad stworzeniem strategii. Proszę więc o kontakt na początku następnego roku.
Karolina Chalecka
Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej i Mediów
Biuro Prezydenta Miasta Słupska

sobota, 14 lutego 2015

Nowy słupski polityk - czy doprowadził do rozbiórki budynków portu lotniczego w Słupsku?

Dlaczego - akurat w tej chwili rozbierane są budynki dawnego międzynarodowego portu lotniczego Słupsk? Opisując likwidację portu lotn. w Słupsku w kontekście obietnic polityka który objął władzę, nadal czekamy na obiecaną odpowiedź. Port lotniczy został zlikwidowany, choć obsługiwał nie tylko loty krajowe (Warszawa, Wrocław, Katowice), ale także- te międzynarodowe, do Berlina. Miałem nadzieję że uda mi się skontaktować przez te 4 ostatnie miesiące z tym politykiem- ale- nie przyszła żadna oficjalna odpowiedź, ani na wiadomości w sieci społecznościowej wysyłane do niego, ani- na listy do jego biura i urzędu którym kieruje.

Rzecznik Prasowy (lub Zespół Prasowy) poinformował iż w programie wyborczym polityka nie zawarto żadnych informacji n/t portu lotniczego. Dowiedziałem się też, że port lotniczy jedynie graniczy z terytorium miasta Słupsk, i de facto leży poza miastem Słupsk, jedynie przylegając do granicy miasta. Ponad 3 miesiące czekam na odpowiedzi- o likwidacji lotniska już informowałem wielokrotnie listownie owego polityka, ale od czasu rozpoczęcia rozbiórki budynków portu lotniczego- żadna odp. nie przyszła. Budynki za to rozebrano. Nie udało się mi- mimo ponad 30- 40 prób komunikacji- zarówno drogą oficjalną jak i prywatną- otrzymać odpowiedzi od tej osoby- miejskiego polityka który przed wyborami mówił o potrzebie ożywienia portu lotniczego....

Port Lotniczy Słupsk-Redzikowo 
W swojej historii Lotnisko Słupsk pełniło przez pewien czas rolę Krajowego Portu Lotniczego. W 1975r. do listy krajowych portów lotniczych dołączył Słupsk, a dwa lata później Babimost. Jeśli chodzi o Słupsk, to liczono głównie na turystów udających się na wypoczynek nad Morze Bałtyckie. W tym czasie funkcjonowały już porty w Gdańsku, Koszalinie i Goleniowie. Loty pasażerskie z Lotnisk Słupsk rozpoczęto w marcu 1975r. Podstawowym połączeniem był przelot dwa razy dziennie ( rano i wieczorem ) Słupsk – Warszawa. Lądowały tu głównie samoloty PLL LOT, a podstawowym typem maszyny był An-24. Rzadko pojawiały się tu inne maszyny pasażerskie. Był także okres kiedy funkcjonowało połączenie Słupska z Wrocławiem i Katowicami. 

W dniu 26.03.1981r. doszło do jedynej w Słupsku pasażerskiej katastrofy samolotu PLL LOT An-24 W rejestracja SP-LTU. Samolot wykonywał regularny przelot na trasie Warszawa ( Okęcie ) – Słupsk. Wypadek wydarzył się wieczorem podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Słupsku. Samolot rozbił się w odległości 2 000 m od progu DS. Na pokładzie maszyny znajdowało się 47 pasażerów i 4 osoby załogi. W katastrofie poniósł śmierć jeden pasażer pan Krzysztof Szerszenowicz zamieszkały w Słupsku. Boże przyjmij jego duszę. Akcja ratunkowa była przeprowadzona bardzo sprawnie. Dzięki temu liczba ofiar nie powiększyła się. 24 osoby wprost z miejsca katastrofy udały się bezpośrednio do domów. 26 osobom udzielono pomocy lekarskiej w pobliskich szpitalach. Na dłuższym leczeniu szpitalnym pozostało 11 osób w tym jeden członek załogi. Główną przyczyna wypadku był błąd ludzki. Katastrofa jest opisana w osobnym artykule.
Około 1990r. wstrzymano jedyne połączenie Słupska – Warszawa. Głównym powodem była nierentowność linii. Połączenie przyniosło straty, bo wykorzystanie miejsc w samolocie było poniżej 50%. 

Były też próby wznowienia ruchu w latach 90. W przedsięwzięcie to zaangażowały się m.in. państwowe przedsiębiorstwo PPL i Polski biznesmen, ale już po jednym kursie przekonano się o nierentowności połączenia i wycofano je.

Z początkiem XXI wieku do powrotu projektu Portu Lotniczego w Słupsku. Wysiłki w tym kierunku podjął Samorząd Miasta Słupsk. Co ciekawe wsparcie udzielał Port Lotniczy Gdańsk. Plan był bardzo ambitny. Obejmował aż cztery lotniska skupione w jednym zarządzie; Gdańsk, Babie Doły, Malbork i Słupsk. Ale już wówczas było to nierealne. Każde z czterech wymienionych lotnisk pełniło i pełni inną funkcję. Na dodatek MON na obecnym etapie nie wypuści z rąk Babich Dołów, Malborka i Słupska.
Pierwsze poważne rozmowy zainteresowanych stron przeprowadzono we wrześniu 2006r.. Jednomyślnie stwierdzono, że w obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest przywrócenie pierwotnej funkcji lotniska cywilnego. Planowano zainteresować lotniskiem jedną z tanich linii lotniczych, które w tym czasie przeżywały rozkwit...

wg http://www.polot.net/?p=158


W 1920 uruchomiono port lotniczy, który przyjmował wiele samolotów prywatnych, a w 1927 port Słupsk-Zachód (Stolp-West) przyjmował międzylądowania na linii Berlin - Gdańsk.

W latach 30. port lotniczy był na powrót zajęty do celów militarnych. Wybudowano też nowe hangary. Z tego lotniska nastąpił atak lotniczy na Polskę we wrześniu 1939.

Po II wojnie światowej port lotniczy był w użytkowaniu cywilnym i wojskowym. W latach 80. wprowadzono kursujące dwa razy w tygodniu połączenie lotnicze z Warszawą i Koszalinem. 
Lotnisko i Słupsk z
                       lotu ptaka. Lotnisko i Słupsk z lotu ptaka.

Utrzymały się one do początku lat 90. Były też próby wznowienia ruchu w latach 90. W przedsięwzięcie to zaangażowały się m.in. państwowe przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" (PPL) i polski biznesmen, ale już po jednym kursie przekonano się o nierentowności połączenia.

wg http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/99999999/TARCZA04/140478269


Port lotniczy Słupsk-Redzikowo obecnie nie przyjmuje lotów pasażerskich, lecz obsługiwał w swojej historii regularny ruch pasażerski. Ustały wysiłki samorządu miasta Słupska mające na celu wznowienie regularnego ruchu. Wznowić ruch w tym porcie chciała nawet spółka Port Lotniczy Gdańsk. We wrześniu 2006 prowadzono na ten temat rozmowy z samorządem Słupska.
W ówczesnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest przywrócenie pierwotnej funkcji lotniska cywilnego. Planowano pozyskanie podróżnych działając w oparciu o tanie linie lotnicze. Proponowano zmianę toponimicznej nazwy obecnie wojskowego lotniska w Redzikowie na nową, obejmującą większe aglomeracje w jego pobliżu, np. Słupsk Pomorze Airport.

Historia portu

Lotnisko w Redzikowie powstało w początkach XX wieku jako lotnisko wojskowe. W 1916 niemieckie władze wojskowe rozpoczęły budowę lotniska pod nazwą Stolp-West. Do 1919 wybudowano hangary oraz budynki obsługi lotniska. W 1920 uruchomiono port lotniczy, który przyjmował wiele samolotów prywatnych, a w 1927 port Słupsk-Zachód (Stolp-West) przyjmował międzylądowania na linii Berlin – Gdańsk. W latach 30. port lotniczy był na powrót zajęty do celów militarnych, i wybudowano też nowe hangary. Z tego portu nastąpił atak lotniczy na Polskę we wrześniu 1939.

Po II wojnie światowej port lotniczy był w użytkowaniu cywilnym i wojskowym. W roku 1975 wprowadzono kursujące dwa razy dziennie połączenie lotnicze z Warszawą. Były okresy, kiedy można było polecieć również do Wrocławia i Katowic. Utrzymało się ono do początku lat 90. Były też próby wznowienia ruchu w latach 90. W przedsięwzięcie to zaangażowały się m.in. państwowe przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" (PPL) i polski biznesmen, ale już po jednym kursie przekonano się o nierentowności połączenia i wycofano je. W 1999 zlikwidowano stacjonującą w porcie lotniczym jednostkę wojskową – 28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, a w jego miejsce powstała baza zapasowa pułku lotniczego z Malborka.

Po lotnictwie została droga startowa, obsługująca jeszcze ok. 300 lądowań rocznie, jednostka sanitarna stacjonująca na lotnisku i osiedle wojskowe w Redzikowie.

Byłe połączenia

Przed drugą wojną światową: -Berlin -Szczecin -Gdańsk -Królewiec Od 1975 do ok. 1990, okresowo: -Warszawa -Wrocław -Katowice

Kampania na rzecz reaktywacji portu lotniczego

Polityka nowych władz miasta doprowadziła do likwidacji cennej i przyszłościowej infrastruktury transportowej miasta Słupsk. Być może nowy polityk nie sprawował Pan kontroli nad dezinwestycjami na terenie miasta Słupsk. Na pewno- nie odpowiadał na korespondencję ani na wiadomości prywatne wysyłane na profile prywatne i oficjalne w sieciach społecznościowych.

Adam
Gazeta Słupska- Stolper Post